Loyalty_dodatne-18.png

Facebook za Moji najbliži

Počasti prepaid korisnika tarife Moji najbliži sa 30 dana facebook-a. Aktivacijom ove opcije korisnik tarife Moji najbliži dobija pristup Facebook stranicama i Messengeru u m:tel mreži.

 • Cijena:
  60 m:bodova
Loyalty_dodatne-17.png

Facebook za Kombinuj

Počasti sebe ili drugog korisnika Kombinuj tarife sa 30 dana Facebook-a. Aktivacijom ove opcije Kombinuj korisnik dobija pristup Facebook stranicama i Messenger-u u m:tel mreži.

 • Cijena:
  60 m:bodova
Loyalty_03-161.png

Facebook za Frend

Počasti korisnika Frend tarife sa 30 dana facebook-a. Aktivacijom ove opcije Frend korisnik dobija pristup Facebook stranicama i Messenger-u u m:tel mreži.

 • Cijena:
  60 m:bodova
Loyalty_03-011.png

250 MB interneta za MojMix

Aktivirajte sebi ili drugom korisniku Moj Mix tarife, ponuđenu tarifnu opciju za mobilni internet i surfujte po maksimalnoj brzini. Obračunska jedinica je 10 kB. Opcija vrijedi 30 dana.

 • Cijena:
  117 m:bodova
Loyalty_03-03.png

2 GB za Moj Mix

Aktivirajte sebi ili drugom korisniku Moj Mix tarife, ponuđenu tarifnu opciju za mobilni internet i surfujte po maksimalnoj brzini. Obračunska jedinica je 10 kB. Minimalna cijena tarifirane sesije iznosi 0,001 KM. Opcija vrijedi 30 dana.

 • Cijena:
  351 m:bodova
Loyalty_03-02.png

1 GB za Moj Mix

Aktivirajte sebi ili drugom korisniku Moj Mix tarife, ponuđenu tarifnu opciju za mobilni internet i surfujte po maksimalnoj brzini. Obračunska jedinica je 10 kB. Minimalna cijena tarifirane sesije iznosi 0,001 KM. Opcija vrijedi 30 dana.

 • Cijena:
  234 m:bodova