Loyalty_dodatne-18.png

Facebook za Moji najbliži

Počasti prepaid korisnika tarife Moji najbliži sa 30 dana facebook-a. Aktivacijom ove opcije korisnik tarife Moji najbliži dobija pristup Facebook stranicama i Messengeru u m:tel mreži.

 • Cijena:
  60 m:bodova
Loyalty_dodatne-17.png

Facebook za Kombinuj

Počasti sebe ili drugog korisnika Kombinuj tarife sa 30 dana Facebook-a. Aktivacijom ove opcije Kombinuj korisnik dobija pristup Facebook stranicama i Messenger-u u m:tel mreži.

 • Cijena:
  60 m:bodova
Loyalty_03-161.png

Facebook za Frend

Počasti korisnika Frend tarife sa 30 dana facebook-a. Aktivacijom ove opcije Frend korisnik dobija pristup Facebook stranicama i Messenger-u u m:tel mreži.

 • Cijena:
  60 m:bodova
Loyalty_03-011.png

250 MB interneta za MojMix

Aktivirajte sebi ili drugom korisniku Moj Mix tarife, ponuđenu tarifnu opciju za mobilni internet i surfujte po maksimalnoj brzini. Obračunska jedinica je 10 kB. Opcija vrijedi 30 dana.

 • Cijena:
  117 m:bodova
Loyalty_03-03.png

2 GB za Moj Mix

Aktivirajte sebi ili drugom korisniku Moj Mix tarife, ponuđenu tarifnu opciju za mobilni internet i surfujte po maksimalnoj brzini. Obračunska jedinica je 10 kB. Minimalna cijena tarifirane sesije iznosi 0,001 KM. Opcija vrijedi 30 dana.

 • Cijena:
  351 m:bodova
Loyalty_03-02.png

1 GB za Moj Mix

Aktivirajte sebi ili drugom korisniku Moj Mix tarife, ponuđenu tarifnu opciju za mobilni internet i surfujte po maksimalnoj brzini. Obračunska jedinica je 10 kB. Minimalna cijena tarifirane sesije iznosi 0,001 KM. Opcija vrijedi 30 dana.

 • Cijena:
  234 m:bodova
Loyalty_03-07.png

1 GB, 30 dana, za Frend, Kombinuj i Moji najbliži

Aktivirajte tarifnu opciju za mobilni internet prepaid korisniku tarifnih modela Frend, Kombinuj ili Moji najbliži. Počastite sebe ili vama drage osobe sa 1 GB mobilnog interneta koji traje 30 dana od momenta aktivacije.

 • Cijena:
  234 m:bodova
1GB-1dan1.png

1 GB, 1 dan, za Frend, Kombinuj i Moji najbliži

Aktivirajte tarifnu opciju za mobilni internet prepaid korisniku tarifnih modela Frend, Kombinuj ili Moji najbliži. Počastite sebe ili vama drage osobe sa 1 GB mobilnog interneta koji traje 1 dan od momenta aktivacije.

 • Cijena:
  46 m:bodova
Loyalty_03-04.png

100 MB za Frend, Kombinuj i Moji najbliži

Aktivirajte tarifnu opciju za mobilni internet prepaid korisniku tarifnih modela Frend, Kombinuj ili Moji najbliži. Počastite sebe ili vama drage osobe sa 100 MB mobilnog interneta koji traje 24 sata od momenta aktivacije.

 • Cijena:
  24 m:bodova